Home > Bestuur en organisatie > College van B&W
Voorlezen Tekstgrootte

College van B&W

Het college (van burgemeester en wethouders) is het dagelijks bestuur van de gemeente Noord-Beveland. Zij zorgt voor de uitvoering van de besluiten die de gemeenteraad neemt. Overigens verzorgt het college ook de voorbereiding van zaken waarover de raad moet beslissen. Wanneer de raad instemt met de voorstellen dan is het college verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten. Zij worden gecontroleerd door de raad.

Het college vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De agenda's en besluitenlijsten van deze vergaderingen vindt u ook op de pagina collegestukken.

College van Burgemeester en Wethouders

Deel dit via:

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook