Home > Bestuur en organisatie > Gemeenteraad
Voorlezen Tekstgrootte

Gemeenteraad

Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad; dit is volgens de wet zo bepaald. De gemeenteraad maakt uit aan welke zaken geld wordt besteed (budgetrecht), bepaalt de gemeentelijke regels waaraan alle burgers zich te houden hebben (verordeningen), neemt alle besluiten die voor het reilen en zeilen van de gemeente van belang zijn (beschikkingen) en stippelt het beleid voor de lange termijn uit. Op basis van het aantal inwoners wordt bepaald hoeveel raadsleden een gemeente toegewezen krijgt. De gemeente Noord-Beveland heeft met haar 7000 inwoners recht op 13 raadsleden.

Vergaderingen

De gemeenteraad vergadert twee keer per maand. Deze vergaderingen zijn openbaar. De agenda's van de vergaderingen verschijnen in Het Noord-Bevelands Advertentie- en Informatieblad (het gele krantje) en staan voorafgaand aan de vergadering op de website onder de pagina raadsstukken.

Groepsfoto gemeenteraad

Op de foto v.l.n.r. staand: Joop de Nooijer, Edith Breure, Kees Poortvliet (griffier), burgemeester Marcel Delhez, Mark Faasse, Ellen van der Klooster, Cor van de Woestijne, Dirk Hage, Yvonne van der Maas, gehurkt: Peter de Neef, Arnold de Bruine, Johan Sandee. Op de foto ontbreken Stephan van Belzen, Pim Schenkelaars en Annet Versluijs.

Deel dit via:

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook