Home > Leven, wonen en werken > Bouwen en wonen
Voorlezen Tekstgrootte

Bouwen en wonen

Als u gaat bouwen of verbouwen krijgt u te maken met bouwregelgeving. Deze regels zijn grotendeels gebaseerd op de Woningwet en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Als u gaat (ver)bouwen moet u ook altijd voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan technische minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en milieu. Ook kunt u te maken krijgen met eisen van welstand, een sloopmelding, omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.

De gemeenteraad heeft een Grondbeleidsnota vastgesteld waarin u kunt lezen hoe het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad omgaan met uitbreiding van woningbouw en bedrijfsgrond, gronduitgifte en -beheer en grondprijzen.

Meer informatie:

Deel dit via:

Omgevingsloket online. Het loket voor de omgevingsvergunning.

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook