Home > Leven, wonen en werken > Zorg en welzijn
Voorlezen Tekstgrootte

Zorg en welzijn

Zorg dragen voor jong en oud. Het is een wettelijke taak van de gemeente.

De gemeente Noord-Beveland vindt ook dat iedereen in haar gemeente een prettig leven moet leiden. De gemeente spant zich daarom in voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Dit doet zij samen met mantelzorgers, stichtingen, verenigingen, instanties, hulpverleners, belangenbehartigers en woningcorporaties. Samen met hen zorgt de gemeente voor een comfortabeler leven. De voorzieningen zijn op maat en bereikbaar voor degenen die er recht op hebben.

Meer informatie:

Archief
Deel dit via:

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook