Aanvullende informatie Eenmalige Energietoeslag

Heeft u een aanvraag voor een eenmalige energietoeslag ingediend in mei of juni, en nog steeds niets gehoord?

Een klein aantal aanvragen die in de periode mei en juni digitaal zijn gedaan zijn onbedoeld aangemerkt als spam/reclame. De server ziet het mailadres dan als een ‘onveilige afzender’. Uit veiligheidsoverwegingen is deze spam/reclame verwijderd. Daardoor zijn, in enkele gevallen, die aanvragen kwijtgeraakt. Dat vinden we uiteraard erg vervelend. De instellingen zijn inmiddels aangepast, zodat alle nieuwe mails bewaard blijven. We vragen u opnieuw een aanvraag te doen als u niet binnen 6 weken reactie heeft ontvangen.

Meer informatie via GR De Bevelanden.