Afwijken van bestemmingsplan

Er zijn twee verschillende procedures voor het afwijken van een bestemmingsplan, namelijk de 'reguliere procedure' en de 'uitgebreide procedure'. In de meeste gevallen kan de reguliere procedure worden toegepast. Alleen bij complexe plannen moet de uitgebreide procedure worden gevolgd.
De reguliere procedure duurt in principe 8 weken.
De uitgebreide procedure duurt in principe 26 weken.
Bij een reguliere procedure zijn de stukken in te zien op het gemeentehuis, of ze kunnen op aanvraag aan u worden toegezonden.
Bij een uitgebreide procedure zijn de stukken tijdens de periode van terinzagelegging in te zien op het gemeentehuis én op deze webpagina.