Bescherming van de Bontbekplevier

Bontbekplevieren broeden graag op de zeedijken en strandjes langs de Oosterschelde. In Nederland broeden jaarlijks maar zo'n 300 paartjes bontbekplevieren. De Oosterschelde is in Nederland het belangrijkste broedgebied voor bontbekplevieren, echt een Zeeuwse icoonsoort dus.

Op de zeedijken en strandjes van Noord-Beveland zijn jaarlijks meerdere nesten van bontbekplevieren aanwezig. Vanuit Nationaal Park Oosterschelde wordt actief ingezet op bescherming van de nesten van plevieren op deze zeedijken en strandjes. Als er een nest wordt aangetroffen op een drukke of kwetsbare plek wordt het nest vaak afgerasterd met een tijdelijk flexraster en voorzien van informatiebordjes. Voldoende rust tijdens de broedperiode is van groot belang voor bontbekplevieren.