Home > Kamperland, Bedrijventerrein Het Rip
Voorlezen Tekstgrootte

Kamperland, Bedrijventerrein Het Rip

De gemeente gaat op een voormalig parkeerterrein aan Het Rip in Kamperland bouwkavels voor bedrijfsgrond uitgeven.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het plan.

Klik op een bouwkavel voor meer informatie. 

Wordt de kaart niet of te klein weergegeven? Dan: kaart weergeven in apart venster

Legenda

Grondprijzen bouwkavels

Kavelnr. Status Oppervlakte in m² Prijs per m² Perceelprijs
1 Vrij 1007 € 69,50 € 69.987,--
2 Vrij 1007 € 69,50 € 69.987,--
3 Vrij 504 € 69,50 € 35.028,--
4 Vrij 504 € 69,50 € 35.028,--
5 Vrij 1007 € 69,50 € 69.987,--

Alle genoemde grondprijzen zijn exclusief BTW.  

Schetsplan

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u advies aanvragen door middel van het indienen van een schetsplan. De gemeente toetst uw voorstel aan het bestemmingsplan en legt het voor aan de welstandscommissie.  De gemeente adviseert om altijd een schetsplan in te dienen. Hiermee voorkomt u dat u onnodig kosten moet maken of dat uw definitieve vergunningaanvraag onverwacht niet verleend kan worden.

Het advies heeft geen juridische status, er worden geen leges in rekening gebracht en is niet openbaar.

Bestemmingsplan

Uw schetsplan zal getoetst worden aan het bestemmingsplan Bebouwde kom Kamperland 2016.

Milieucategorie

Alleen bedrijven met een milieucategorie van maximaal 3.1 mogen zich vestigen op het bedrijventerrein.

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvraag van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moet voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/wetten-en-regels-gebouwen/nieuwbouw/beng-indicatoren

Inschrijven

Vanaf donderdag 23 mei a.s. vanaf 09:00 uur kunt u zich uitsluitend met gebruikmaking van het inschrijfformulier inschrijven voor een bouwkavel. Uw bedrijf dient ingeschreven te staan in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. U dient de inschrijving in het Handelsregister bij te voegen. De inschrijving dient uiterlijk donderdag 6 juni a.s. ingediend te worden. Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats volgens het principe “wie het eerst komt, het eerst maalt” waarbij inschrijvingen die binnenkomen voor donderdag 23 mei a.s. voor 09:00 uur niet in behandeling worden genomen en niet op de wachtlijst worden opgenomen.

Wanneer er meerdere inschrijvingen gelijktijdig bij de gemeente binnenkomen zal op een nog nader te bepalen datum tussen deze inschrijvingen een loting plaatsvinden voor de bepaling van de volgorde van plaatsing op de wachtlijst. U mag indien hier sprake van is bij die loting aanwezig zijn.   

Bestemmingsplannen

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook