Home > Kortgene, Stadspolder > Verkoopinformatie vrije sectorkavels Stadspolder Kortgene
Voorlezen Tekstgrootte

Verkoopinformatie vrije sectorkavels Stadspolder Kortgene

1. Algemeen

Van toepassing zijn:

 • Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein in de gemeente Noord-Beveland 2012 (zie documenten),
 • Bijzondere verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwterrein door de gemeente Noord-Beveland in het plan “Stadspolder” te Kortgene 2015 (zie documenten),
 • Procedure voor kaveltoewijzing bij uitgifte van woningbouw- en bedrijfsgronden gronden door de gemeente Noord-Beveland aan particulieren (zie documenten),
 • Bestemmingsplan “Stadspolder Kortgene”,
 • Derde herziening Nota Welstandsbeleid Gemeente Noord-Beveland 2013.

2. Grondprijs

De grondprijzen staan vermeld in de bijlage (zie documenten). De grondprijzen zijn exclusief 21% BTW.

3. Planning

Uitgifte bouwkavels: zomer 2015

4. Stedenbouwkundig

Voor het bouwen van vrijstaande woningen gelden de volgende bouwbepalingen:

Hoofdgebouw:

 • goothoogte maximaal 6 meter;
 • nokhoogte maximaal 10 meter;
 • woningen worden voorzien van een kap;
 • afstand tot voorste perceelsgrens minimaal 5 meter;
 • afstand tot achterste perceelsgrens minimaal 10 meter;
 • afstand tot zijdelingse perceelsgrens, zie bijzondere verkoopvoorwaarden.

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen:

 • goothoogte maximaal 3,25 meter;
 • nokhoogte maximaal 7,00 meter;
 • minimaal 3,00 meter achter de voorgevellijn;
 • afstand tot de zijdelingse perceelsgrens, zie bijzondere verkoopvoorwaarden;
 • de afstand tot de achterste perceelsgrens: naar eigen inzicht.

5. Welstand

Situering:

 • vrijstaande woningen mogen beperkt verspringen ten opzichte van de rooilijn;
 • geschakelde woningen in één rooilijn;
 • woningen oriënteren naar de weg.

Massa en vorm:

 • woning vormgeven als vrijstaande hoofdmassa, met een eigen vormgeving en architectuur;
 • variatie in het straatbeeld is wenselijk, door differentiatie in vormbehandeling, kapvorm en kaprichting;
 • de woning dient te worden voorzien van een kap met een helling van tenminste 30º.

Gevelkarakteristiek:

 • variatie in gevelopbouw en indeling is mogelijk;
 • geen gesloten gevel aan de straatzijde.

Kleur en materiaal:

 • afstemming in kleur en materiaal tussen de woningen;
 • maximaal 25% van de gevels in een witte of lichte kleur (glas niet meegerekend);
 • geen glimmende en reflecterende kleuren en materialen;
 • afstemming van kleurgebruik van aan- en bijgebouwen op het hoofdgebouw;
 • gevels uitgevoerd in baksteen, geschilderde baksteen, pleisterwerk en houten of kunststof delen zijn toegestaan;
 • bij bont metselwerk maximaal 10% van de gevelstenen in een andere kleur.

6. Erfafscheidingen

Zie bijzondere verkoopvoorwaarden (zie documenten).

7. Waterhuishouding

Zie bijzondere verkoopvoorwaarden (zie documenten).

8. Archeologie

Zie bijzondere verkoopvoorwaarden (zie documenten).

9. Stacaravan

Zie bijzondere verkoopvoorwaarden (zie documenten).

Bestemmingsplannen

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook