Coalitie Noord-Beveland gevormd

Het nieuwe dagelijkse bestuur van de gemeente Noord-Beveland is in principe gevormd. Dat maakte informateur Letty Demmers op 7 april 2022 bekend.

Na gesprekken met de partijen is de intentie uitgesproken voor een nieuw te vormen coalitie, waarbij de volgende partijen tot een akkoord zijn gekomen:
Noord-Bevelands Belang (4 zetels)
VVD (2 zetels)
SGP (2 zetels)        

Kandidaat-wethouders
Ook zijn de kandidaat-wethouders door de coalitiepartners bekend gemaakt. De kandidaat-wethouders zijn:
Yvonne Maas, NBB
Stephan van Belzen, VVD
Adrie van der Maas, SGP
 
Planning
Op maandag 11 april 2022 maken de partijen nadere afspraken over hoe de portefeuilles worden toebedeeld. Op woensdag 20 april 2022 worden de nieuwe wethouders benoemd.

Toelichting informateur
Op woensdagavond 13 april geeft informateur Letty Demmers toelichting op de eindrapportage met betrekking tot de vorming van een coalitie die op een zo breed mogelijke steun uit de gemeenteraad kan rekenen. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om 19.30 uur op het gemeentehuis in Wissenkerke.