Gemeentelijke ontheemden opvang voor Oekraïners bij Vliethoeve in Kortgene

De eigenaar van De Vliethoeve in Kortgene en de gemeente Noord-Beveland hebben afspraken gemaakt over opvang van Oekraïense ontheemden in de voormalige jeugdzorginstelling de Vliethoeve in Kortgene. Het betreft een tijdelijke opvang voor maximaal 3 jaar onder regie van de gemeente.

De gemeentelijke ontheemden opvang bij de Vliethoeve wordt de komende periode geschikt gemaakt voor verschillende gezinsgroottes, voor in totaal 25 Oekraïense ontheemden. Deze opvang is bedoeld voor Oekraïense ontheemden die reeds op Noord-Beveland aanwezig zijn en momenteel nog bij particulieren verblijven. Zij worden aangeschreven met het verzoek de locatie te komen bezichtigen.

Groepswoning
In eerste instantie gaat het om een groepswoning, intussen wordt hard gewerkt aan appartementen. Zodra deze gereed zijn, kunnen de ontheemden van deze woning doorstromen naar de appartementen.

Voordelen opvanglocatie
Aanvankelijk waren er plannen voor het realiseren van chalets op de sportvelden bij Kortgene. Het realiseren van een gemeentelijke ontheemden opvang bij de Vliethoeve biedt echter een aantal voordelen. Op deze locatie kan er gebruik worden gemaakt van bestaande infrastructuur en zijn er zowel binnen als buiten recreatiemogelijkheden. Ook kan er  worden samengewerkt met de reeds aanwezige particuliere ontheemden opvang.


Opvang in Wissenkerke
Sinds maart worden er in een gemeentelijke opvang in Wissenkerke 25 Oekraïense ontheemden opgevangen, deze opvang blijft ook actief.