Home > Geschiedenis Noord-Beveland > 1953
Voorlezen Tekstgrootte

1953

Het gemeentearchief van Goes en het gemeentearchief van Noord-Beveland hebben een lesbrief uitgebracht over de watersnoodramp die in 1953 grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en West-Brabant trof. 

De lesbrief is te bekijken op de website speurtocht naar de ramp.

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook