Home > Kerkelijke inventarissen
Voorlezen Tekstgrootte

Kerkelijke inventarissen

Inventarissen historisch archief

De gemeente Noord-Beveland heeft een groot aantal archieven in eigendom en in beheer, dat conform de Archiefwet 1995, kosteloos te raadplegen is in het gemeentehuis. Veel van deze archieven zijn inmiddels van een inventaris of plaatsingslijst voorzien, aan de hand waarvan op snelle wijze een toegang verkregen wordt tot de in de inventaris beschreven stukken.

Hieronder vindt u linkjes naar diverse inventarissen van gemeentelijke en kerkelijke archieven. De inventarissen geven een beeld van de rijkdom aan archivalia, die voorhanden zijn. De volgende inventarissen zijn als pdf-document raadpleegbaar via de onderstaande links:

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook