Home > Monumenten > Oorlogsmonument, Colijnsplaat
Voorlezen Tekstgrootte

Oorlogsmonument, Colijnsplaat

Oorlogsmonument

(Johan Bijsterveld)

Aan de Hervormde Kerk, Havelaarstraat, Colijnsplaat bevindt zich het monument wat herinnerd aan de aan de aanslagdoor de Duitsers op het dorp Colijnsplaat. Deze aanslag, 25 november 1944, werd verhinderd door tussen komst van de Pr. Irene Brigade. Hierbij verloor Lt. Havelaar van de Irene Brigade het leven.

Over het monument

De bevolking van Colijnsplaat is dankbaar voor de reding dat op 9 december 1944 een comité wordt opgericht “om te komen tot oprichting van een gedenkteken ter herinnering aan de bewaring van ons dorp op 25 November 1944”. Erevoorzitter van het comité is kapitein Immink van de Irene Brigade.
In 1947 wordt door de gemeente Kortgene een voorstel voor een monument ingediend bij het Secretariaat der Provinciale Commissie voor Oorlogs- of Vredesgedenktekens in Middelburg. Vijf jaar later, op 25 november 1949, wordt het monument onthuld waarbij vrijwel de gehele plaatselijke bevolking aanwezig was en diverse notabelen.

De Commissaris van de Koningin in Zeeland, Jhr.Mr. A.F.C. de Casembroot, onthult hierna het monument door het wegtrekken van een Engelse en een Nederlandse vlag.
Het monument is vervaardigd uit franse kalksteen vaurion, en gemaakt door Johan Bijsterveld, kunstenaar te Delft.

Straatnaam

Eind 1952 besluit de gemeente Kortgene de Dorpsstraat in Colijnsplaat om te dopen in de Havelaarstraat zodat de naam van Lt. Havelaar levendig blijft.

Helm en Adoptie monument

In juni 1982 brengt de weduwe van Havelaar, mevrouw C.A. van Wijk-Dutilh, een bezoek aan Colijnsplaat. Ze brengt de helm van de gesneuvelde luitenant mee, die tot die tijd was aangebracht op zijn graf aan Rotterdam. Eind december 1982 plaatst mevrouw van Wijk het hoofddeksel op de aangebrachte steun bij de gedenkplaat.
Mevrouw van Wijk-Dutilh komt op 4 mei 1987 weer naar Colijnsplaat. Op die dag adopteren de kinderen van de twee Colijnsplaatse basisscholen "Open Hof" en "Het Stellenplankier" het monument bij de kerk. De adoptie gebeurt op initiatief van de Stichting Februari 1941.

Oorlogsmonument ColijnsplaatOorlogsmonument Colijnsplaat
Foto's: G.G. de Fouw, Colijnsplaat. Mei 2000

Indië monument

In mei 2000 werd een plaquette aan het oorlogsmonument in Colijnsplaat toegevoegd. Deze plaquette herinnerd aan de gesneuvelde soldaten allen inwoners van Noord-Beveland, die het leven lieten in Nederlands Indië tijdens het uitoefen van hun opdracht, in de periode 1945-1962. Het Indië monument is een initiatief van de VOMI (Vereniging Oud Militairen Indëgangers) in samenwerking met de gemeente Noord-Beveland en werd in mei 2000 onthuld.

Dodenherdenking

Op Noord-Beveland wordt sinds mei 2000 op één locatie bij het Oorlogsmonument te Colijnsplaat, tijdens de Nationale Dodenherdenking alle Noordbevelanders en alle mensen die zijn gesneuveld voor onze vrijheid herdacht. Dit gebeurt door het leggen van diverse kransen en 2 minuten stilte.

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook