Home > Verhalen over de oorlogen > Schietvereniging Prinses Wilhelmina te Kamperland, 1888
Voorlezen Tekstgrootte

Schietvereniging Prinses Wilhelmina te Kamperland, 1888

door J. van Haver, Kamperland.

Op 25 maart 1888 doen de bestuurders van de weerbaarheid schietvereniging Prinses Wilhelmina uit Kamperland, een verzoek aan de burgemeester en wethouders van de gemeente Wissenkerke. Zij willen op een schor voor de Onrustpolder (bekend onder sectie A. no.: 367) 80 meter buiten de zeedijk een schietbaan aanleggen.

De kogelvanger tevens een wijkplaats voor de op tekenaar is gemaakt van kleigrond, op de top worden mandjes met aarde of zand geplaatst, met een hoogte van 1 meter.

Voor de veiligheid wordt er een vlaggenmast geplaatst ter hoogte van dijkpaal 48 en bij schietoefeningen wordt er dan een waarschuwingsvlag gehesen.

Op 4 april 1888 maakt het gemeentebestuur bekend dat er op 18 april om half elf in de vergaderzaal van het gemeentehuis te Wissenkerke een hoorzittingen zal worden gehouden om mondelinge en schriftelijke bezwaren tegen de plannen toe te lichten.

Op 17 april komt er een brief binnen bij de gemeente, ingediend door P. Israël met het verzoek om tijdens de vergadering zijn bezwaar tegen de schietbaan toe te lichten.

P. Israël heeft ter hoogte van de aan te leggen schietbaan aan de binnenzijde van de dijk zijn land en boerderij hij geeft te kennen dat hij bevreesd is voor de veiligheid van zijn personeel en zichzelf.

Op 25 april wordt toestemming verleend om de schietbaan aan te leggen, maar zijn er een paar aanvullende eisen gedaan om de veiligheid te verhogen en de baan moet klaar zijn voor 25 juli 1888.

A: Dat tijdens de schietoefeningen bij dijkpaal 48 een rode vlag moet worden gehesen, die is bevestigd aan een 3 meter lange mast die geplaatst moet worden op de kruin van de dijk.

B: Dat het bestuur van de schietverenging een dag van te voren de pachters en gebruikers van de schorren van de Onrustpolder op de hoogte moeten brengen dat de volgende dag schietoefeningen worden gehouden.

De schietbaan lag op de plaats waar nu het bungalowpark de Ruiterplaat is gevestigd

Er is met geen mogelijkheid nog iets van terug te vinden, het enige dat er nog aan herinnerd is het weggetje met de naam Schuttegatweg, die loopt van de Jacobadijk naar de voormalige Zeedijk.

Bron:

Gemeentearchief Noord-Beveland. Correspondentie Burgemeester en Wethouders, jaar 1888, No: 86 en 105.

Te downloaden:

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook