Home > Verhalen uit het verleden
Voorlezen Tekstgrootte

Verhalen uit het verleden

Verhalen uit het verleden van Noord-Beveland
 • Aardappelziekte breekt uit

  door A.J. Barth, Goes.

  Enkele weken geleden haalde een Ritthemse boer de krant toen hij zijn aardappelen gratis van zijn erf liet halen. De oogst van 1999 was groot geweest en de prijs laag. Zijn voorraad bleek onverkoopbaar te zijn.

  > Lees verder …
 • Betrapt met de beerton

  door A.J. Barth, Goes.

  Het zijn niet alleen de groten der aarde die geschiedenis schrijven. De gewone man doet dat ook, vaak op zijn geheel eigen manier. Je komt hun verhalen echter maar zelden in de boekjes tegen.

  > Lees verder …
 • Brand rond de eeuwwisseling in Wissenkerke

  Het zal zo ongeveer rond de eeuwwisseling geweest zijn, dat mijn grootvader Jan Huiszoon (C.bic.b) in zijn jonge jaren werkzaam was op een wat kleiner landbouwbedrijf.
  Daar men in die jaren meestal het beroep of ambacht van zijn ouders, die daarin werkzaam waren, ging doen, kwam mijn grootvader in de landbouw terecht.

  > Lees verder …
 • Christelijke school te Kortgene komt niet van de grond

  door A.J. Barth

  In 1907 stichtten de bevindelijk gereformeerden, geleid door ds. G.H. Kersten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en Noord-Amerika. Daarmee zetten zij onder leiding van deze predikant de toon voor de emancipatie van deze bevolkingsgroep.

  > Lees verder …
 • De school kwam net op tijd

  door A.J. Barth, Goes.

  In 1826 benoemde het gemeentebestuur van Kortgene Cornlis Orlebeke tot onderwijzer. Het schoolgebouw waarin de goede man de jeugd, moest onderwijzen in alle christelijke en maatschappelijke deugden, verdiende die naam niet. Het was te klein; te donker en te vochtig.

  > Lees verder …
 • Een hachelijk avontuur!

  door J.C. Huiszoon, Wissenkerke.

  Het moet ongeveer na de tijd van Napoleon geweest zijn, dat Pieter Huiszoon, mijn, grootvaders grootvader, tussen de slikken en schorren van Kamperland bij het Verse Gat (nu Veerse Meer) over het ijs ging, in één van de koude winters uit die Jaren, met de bedoeling om een kijkje te gaan nemen in Veere.

  > Lees verder …
 • Een waterleiding in de branding

  door A.J. Barth

  Op 1 februari is het 49 jaar geleden dat in Zeeland de dijken doorbraken. Sinds 1953 spreken we in ons gewest over voor en na de Ramp, als we episoden in de geschiedenis willen aangeven. In de geschiedschrijving bleef een aantal facetten wat onderbelicht, zoals de drinkwatervoorziening We geven daarover eerst de herinnering van een toen vijfjarig Nieuwdorps jongetje weer.

  > Lees verder …
 • Gekijf om bezoek koningin

  door A.J. Barth, Goes.

  Had de koningin geweten van het gekrakeel rondom haar bezoek dan was ze nooit, in 1924, naar Wissenkerke gegaan.

  > Lees verder …
 • Gekkenzorg in drie klassen

  door A.J. Barth, Goes.

  Zo'n anderhalve eeuw was 't toch de gewoonste zaak van de wereld dat elk dorp zijn eigen gek had. Iedereen hield er rekening mee en paste er een beetje op. Pas wanneer er sprake was van een kwaadaardige vorm van gestoord zijn kwam het tot opname in een gesticht.

  > Lees verder …
 • Gevecht bij Kamperland, 1813

  door A.J. Barth, Goes.

  Het is maar een bescheiden aantekening in een lidmatenboek van de Hervormde Kerk in Kortgene: Jacob Flipse obiit (= gestorven) 13 December 1813 in een gevegt tegen de Franschen op het Camperlandsche Veer.
  door A.J. Barth, Goes.

  > Lees verder …
 • Handen af van zelfstandig Colijn(splaat)

  door A.J. Barth, Goes.

  In bestuurlijk Zeeland zijn de kruitdampjes rond de herindeling op Noord-Beveland (1994), Walcheren en Schouwen-Duiveland (1996) inmiddels wel opgetrokken. Voorlopig kan men met uitzondering van oostelijk Zeeuwsch Vlaanderen weer overgaan tot de waan van de dag.Colijnsplaat bestaat in 1998 vierhonderd jaar. Maar mag het dat jubileum eigenlijk wel vieren, nu er sinds 1941 geen sprake meer is van een zelfstandig Colijn?

  > Lees verder …
 • Het trieste verhaal van meester Schoe te Wissenkerke

  door A. J. Barth, Goes

  Het was de Engelse arts Jenner die in 1796 de mogelijkheid van koepokinenting ontdekte voor bestrijding van de kinderpokken. Dat was een ziekte waaraan in die tijd veel kinderen stierven".

  > Lees verder …
 • Nog erger dan bij de varkens

  Door A.J. Barth, Goes.

  Het is dit jaar (1997) zestig jaar geleden dat prinses Juliana en prins Bernhard in het huwelijk traden. Van enthousiaste feestvierderij door de bevolking was geen sprake. Dat was in 1937 wel anders.

  > Lees verder …
 • Schipperskunst

  door J.C. Huiszoon, Wissenkerke.

  Toen ik onlangs een oude kennis ontmoette, kwamen we over vroeger jaren te spreken, zo'n 30 jaar terug, voor mij jeugdherinneringen.

  Het was Kerstmis 1948, toen ik mee mocht de Schelde over naar Schouwen-­Duiveland.

  > Lees verder …
 • Schoenlapper ging preken

  door A.J. Barth, Goes.

  "Ziet, hoe hier 't Cockgespuis, rechtzinnig rijpt voor 't gekkenhuis."

  Dat 19e eeuwse gezegde slaat op de rechtzinnigen die sinds 1834 de Hervormde Kerk vaarwel zegden. Ds. H. de Cock uit Ulrum was de eerste predikant die zich met zijn gemeente afscheidde van de vaderlandse kerk en zo de stamvader werd van de gereformeerden.

  > Lees verder …
 • Verhouding baas - knecht

  J.C. Huiszoon, Wissenkerke.

  Over mijn grootvader, Jan Huiszoon heb ik nog meer verhalen van deze strekking horen vertellen. Dat gaat over hoe de verhouding werkgever - arbeider lag in werk en omgang.
  In het kort heb ik al eens verhaald, dat mijn grootvader in de landbouw grootgebracht is en in zijn jonge jaren (hij werd in 1872 geboren) als landmansknecht, zoals men dit in oude archieven noemt, zijn brood verdiende.

  > Lees verder …
 • Vroege bouwfraude in Kats

  Door A.J. Barth, Goes.

  Het Noord-Bevelandse dorp Kats in de 19e eeuw was een oase van rust en stilte, als we de schriftelijke bronnen moeten geloven. Een goed geordende samenleving van een paar honderd inwoners. De grote boeren hadden het er voor het zeggen. De rest moest naar hun pijpen dansen.

  > Lees verder …
 • Wel en wee op één boerderij te Kamperland. Deel I.

  door J.C. Huiszoon, Wissenkerke

  Het zal zo ongeveer in de laatste tientallen jaren van de 19e eeuw geweest zijn, dat mijn grootvaders vader, Cornelis Huiszoon, werkzaam was op een grote boerderij. Of, zoals men nu zou zeggen: groot akkerbouwbedrijf, waar dus enkel landbouwgewassen geteeld worden. Deze boerderij is nog aanwezig en ligt bij de Kamperlandse haven.

  > Lees verder …
 • Wel en wee op één boerderij te Kamperland. Deel II.

  door J.C. Huiszoon, Wissenkerke.

  Het zal zo ongeveer in de laatste tientallen jaren van de 19e eeuw geweest zijn, dat mijn grootvaders vader, Cornelis Huiszoon, werkzaam was op een grote boerderij. Of, zoals men nu zou zeggen: groot akkerbouwbedrijf, waar dus enkel landbouwgewassen geteeld worden. Deze boerderij is nog aanwezig en ligt bij de Kamperlandse haven.

  > Lees verder …

Contact

Gemeentehuis

Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke
Tel.: 14 0113
E-mail: info@noord-beveland.nl

Postadres

Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke

Meer contactinformatie en openingstijden

Volg de gemeente Noord-Beveland:

Twitter  Facebook