Informatieavond Juvent beantwoordt pleegzorgvragen

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of helemaal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. Jaarlijks vinden ca. 500 Zeeuwse kinderen en jongeren een (tijdelijk) thuis in een pleeggezin. Juvent is nog steeds op zoek naar nieuwe pleegouders die een plek hebben in huis en hart. Met name in Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Beveland.

Pleegouders

Pleegouders zijn mensen die tijdelijk voor een kind van een ander willen zorgen. Zijn mensen die warmte en structuur geven. Waar en wanneer nodig een luisterend oor kunnen bieden of een steuntje in de rug kunnen zijn. Mensen die het vertrouwen in de omgeving en het zelfvertrouwen van een kind terug willen geven. En bovenal daar zelf vertrouwd mee zijn. Al vanaf pleegbaby tot aan pleegpuber, voor een weekendje of soms voor langer.

Laat u informeren

Is uw huis zo’n veilige haven en zijn rust en structuur vanzelfsprekend in uw gezin? Overweeg dan pleegouder te worden. We kunnen ons voorstellen dat u eerst meer wilt weten en vol vragen zit. Daarom nodigen wij u van harte uit voor één van onze informatiebijeenkomst bij u in de buurt.

Meer informatie of aanmelden?

Voor meer informatie over pleegzorg of de informatieavond kunt u bellen naar (0118) 632855. U kunt ook mailen naar: pleegzorg@juvent.nl onder vermelding van: Informatieavond pleegzorg. Meteen aanmelden? Ook dan is een e-mail naar pleegzorg@juvent.nl afdoende. Na ontvangst sturen we u een bevestiging en ontvangt u een overzicht van het programma.

Locatie: Regiokantoor Juvent te Goes
Startdatum van het evenement 11-12-2018
Einddatum van het evenement 11-12-2018