Mantelzorgcafé

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

De Rabobank, Zorgcentrum Cleijenborch en de gemeente Noord-Beveland hebben het initiatief genomen  zich gezamenlijk in te zetten voor Mantelzorgers op Noord-Beveland. Op 19 juli jl. zijn we voor de eerste keer met een aantal mantelzorgers bij elkaar gekomen en hebben een mooie middag gehad. Uit de evaluatie bleek dat de meeste mantelzorgers het prettig zouden vinden als er meer van deze bijeenkomsten georganiseerd zouden worden. Een luisterend oor of contact met lotgenoten blijkt voor velen van toegevoegde waarde te zijn.  Het Mantelzorgcafé wordt gehouden in Amaliahof, Eduard Flipsepad in Wissenkerke.
Opgeven is niet nodig, u bent tijdens openingsuren van harte welkom. Bij vragen kunt u contact op nemen met An Butter, 14 0113 of via de mail info@noord-beveland.nl.
 

Locatie: Amaliahof, Wissenkerke
Startdatum van het evenement 29-01-2019
Starttijd: 14:00
Einddatum van het evenement 29-01-2019
Eindtijd: 16:00