Openbare themabijeenkomst

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Deelnemers: de raad, het college en het MO.
Voorzitter: A.M. Demmers- van der Geest

Onderwerp:  Bespreking met  betrekking tot de concept- programmabegroting  2020.

Agenda:

  1. Opening.
  2. Inhoudelijke toelichting op de concept-programmabegroting 2020 gemeente Noord-Beveland.
  3. Rondvraag.
  4. Sluiting.
Locatie: Raadzaal, gemeentehuis
Startdatum van het evenement 03-10-2019
Starttijd: 19:30
Einddatum van het evenement 03-10-2019