Openbare Themabijeenkomst

Deelnemers: de raad, het college en het MO.
Voorzitter: drs. G.L. Meeuwisse
Onderwerp: Bespreking met betrekking tot de concept programmabegroting 2021

Agenda

1.    Opening door de voorzitter

2.    Inhoudelijke toelichting op de concept-programmabegroting 2021 gemeente Noord-Beveland

3.    Rondvraag

4.    Sluiting

Degene die de themabijeenkomst wil bijwonen dient zich hiervoor aan te melden en wel vóór 28 september 2020 bij de raadsgriffier, C.H. Poortvliet, telefoonnummer 0113-377312 of via de email: k.poortvliet@noord-beveland.nl
In verband met de coronamaatregelen is het aantal beschikbare plaatsen gering. De plaatsen worden toebedeeld op de datum van binnenkomst.
 

Locatie: Raadzaal, gemeentehuis
Startdatum van het evenement 01-10-2020
Starttijd: 19:30
Einddatum van het evenement 01-10-2020