Symposium ”De toekomst van het openbaar bestuur”

Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2019.

Op vrijdag 20 september 2019 organiseert de gemeenteraad van Noord-Beveland zijn inmiddels jaarlijkse symposium. Dit jaar wordt het symposium voor de 13e maal georganiseerd.

We hebben voor een zeer aansprekend thema gekozen.  Het thema luidt: ”De toekomst van het openbaar bestuur”. Kunnen de politieke stelsels in gemeente en provincie in de huidige vorm overleven?

Spreker is prof. mr. D.J. (Douwe Jan) Elzinga, hoogleraar Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Elzinga was voorzitter van de commissie-Elzinga, de staatscommissie voor Dualisme en Lokale Democratie. Deze commissie presenteerde begin 2000 haar eindrapport. Op basis van dit advies kwam in 2002 de Wet dualisering gemeentebestuur tot stand en een jaar later de Wet dualisering provinciebestuur.

In het referaat zal worden ingegaan op de vraag of de huidige taakstelling van de gemeente nog wel goed past bij het bestaande politieke stelsel. Daarbij wordt tevens aandacht geschonken aan de vergaande regionalisering van het openbaar bestuur die zich de afgelopen tijd heeft voltrokken. Er is ruime mogelijkheid voor gedachtewisseling en debat.

Het symposium wordt gehouden in ”De Stadsweide” in Kortgene Stadspolderlaan 1, 4484 DG te Kortgene.

Na afloop, gepland zo rond de klok van 16.00 uur, kan er nog gezellig worden nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij hopen u op 20 september a.s. te mogen verwelkomen. Om organisatorische reden is het gewenst, dat u uw aanwezigheid kenbaar maakt via het volgende e-mail adres: k.poortvliet@noord-beveland.nl  of telefonisch: 0113 377312.

Locatie: De Stadsweide, Kortgene
Startdatum van het evenement 20-09-2019
Starttijd: 14:00
Einddatum van het evenement 20-09-2019
Eindtijd: 16:00