Dorpsraden

 Een dorpsraad is een groep vrijwilligers die zich sterk maakt voor belangen van bewoners in het dorp. Het doel van deze verenigingen is de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden of te vergroten.

Belang van een dorpsraad

Het bestuur van de gemeente Noord-Beveland vindt participatie van burgers belangrijk. De bewonersorganisaties behartigen in het algemeen het belang van hun dorp of wijk. Zij helpen de gemeente meer inzicht te krijgen in wat de gemeenschap wil, waardoor de betrokkenheid van de burger bij het bestuur wordt vergoot.

De bewonersorganisaties spelen een belangrijke rol bij:

  • Het overbruggen van de kloof tussen overheid en burgers. 
  • Stimuleren van de belangstelling bij burgers voor gemeenschapszaken. 
  • Burgers laten zien dat zij mede verantwoordelijk zijn voor hun eigen leefomgeving.

Contactgegevens dorpsraden/bewonersverenigingen Noord-Beveland

Dorpsraad Colijnsplaat

Contactpersoon: Mevr. J. Janssen
Postadres: Zuid - Kerkstraat 4
4486 BR Colijnsplaat
E-mail: dorpsraadcolijnsplaat@gmail.com
Website: www.dorpsraadcolijnsplaat.info

Dorpsraad Kamperland

Peppeldreef 27
4493 EL Kamperland
E-mail: dorakamperland@gmail.com
Tel: 06 19378981
Website: www.dorak.nl

Dorpsraad Kats

Voorzitter: F. Giljamse
E-mail: dorpsraadkats@gmail.com
Tel.: 0113 269950

Dorpsraad Kortgene

Secretariaat
Mevr. Buijtink
Veerdam 36
4484 NV Kortgene
E-mail: secretaris@dorpsraadkortgene.nl
Tel.: (0113) 26 94 63

Dorpsraad Wissenkerke

Contactpersoon: mevr. J. Hilleman
Zuidstraat 15
4491 EM Wissenkerke
E-mail: wijasem@zeelandnet.nl

Bewonersvereniging De Schotsman

Contactpersoon: dhr.  W. van Acker 
Postadres: Reigerlaan 26
4493 SC Kamperland
E-mail: secretariaatbvds@gmail.com

Stichting Dorpsraad Geersdijk

Contactpersoon: Dhr. Van der Stoep (voorzitter)
Adres: Barkey Wolfstraat 11
4494NP Geersdijk
E-mail: info@dorpsraad-geersdijk.nl
Website: www.dorpsraad-geersdijk.nl

Tel.: (0113) 306060