Jongerenraad

Het doel van de jongerenraad is het college gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien over de hoofdlijnen van het uit te voeren jongerenbeleid.

Leden jongerenraad

  • Ivo Struijk (voorzitter)
  • Lara van der Maas (vice-voorzitter)
  • Joost de Kater (secretaris)
  • Ines Struycken (bestuurslid PR & ledenwerving)
  • Romé Kalisvaart (bestuurslid preventie)
  • Ralph Boer (bestuurslid activiteiten)

Meer info

Kijk voor meer informatie op de website van de jongerenraad.