Klachtencommissie

Leden klachtencommissie

  • mevrouw mr. R. van der Weel-van der Neut - Voorzitter
  • mevrouw mr. E.A.D.G. Arend-Raas - Lid
  • mevrouw mr. N.M. Feijtel - Lid
  • de heer mr. R.M.J. Bustraan - Plaatsvervangend lid