Afval en milieu

Nascheiding plastic, metaal en drankenkartons

Klein chemisch afval (KCA)

Afval scheiden

icon

Gooi uw afval in de juiste container. Raadpleeg daarvoor de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal: www.afvalscheidingswijzer.nl