Afval en milieu

Nascheiding plastic, metaal en drankenkartons

Milieustraat Wissenkerke

Klein chemisch afval (KCA)

Afval scheiden

icon

Gooi uw afval in de juiste container. Raadpleeg daarvoor de Afvalscheidingswijzer van Milieu Centraal: www.afvalscheidingswijzer.nl