Afvalcontainers

De grijze container voor restafval en de groene container voor gft-afval worden om de week geleegd. In de afvalkalender staat voor elk dorp op welke dagen het afval wordt opgehaald.

Afvalkalender

In het buitengebied worden de grijze en de groene container allebei op de vrijdag van de oneven weken geleegd.

Het is belangrijk dat u uw container vóór 7.30 uur op de verzamelplaats zet.

Het huisvuil wordt ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Voor meldingen of klachten kunt u terecht bij de klantenservice van de ZRD, tel. 0900 44 33 333 (lokaal tarief), bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Meer informatie: www.zrd.nl

Extra grijze container

Als u een extra grijze container wilt hebben, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Dit kost € 134,50 per jaar.