Afvalcontainers

De grijze container met grijze kleurclip voor PMD+ afval en de grijze container met groene kleurclip voor gft-afval worden om de week geleegd. In de afvalkalender staat voor elk dorp op welke dagen het afval wordt opgehaald.

Afvalkalender

Let op: Er staat een fout op de afvalkalender. In plaats van maandag 19 mei, dinsdag 20 mei en woensdag 21 mei moet het zijn maandag 17 mei, dinsdag 18 mei en woensdag 19 mei.

In het buitengebied worden de beide containers op dinsdag of vrijdag van de even weken geleegd (zie afvalkalender).

Het is belangrijk dat u uw container in de kernen vóór 7.30 uur op de verzamelplaats zet en in de buitengebieden vóór 7.00 uur.

Het huisvuil wordt ingezameld door de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD).

Voor meldingen of klachten kunt u terecht bij de klantenservice van de ZRD, tel. 0900 44 33 333 (lokaal tarief), bereikbaar op werkdagen van 8.30 - 12.30 uur en van 13.00 - 16.30 uur. Meer informatie: www.zrd.nl.

Extra PMD+ container

Als u een extra PMD+ container wilt hebben, kunt u dit aanvragen bij de gemeente. Dit kost € 142,00 per jaar.