Oude kleding

Oude kleding en lompen kunnen worden meegegeven bij huis-aan-huis inzamelingsacties van verschillende charitatieve instellingen. De inzamelingsdata en welke instelling aan de beurt is worden via de gemeentelijke mededelingen bekendgemaakt.