Antwoorden blauwe briefjes

Tijdens de toekomstateliers in maart zijn bezoekers in de gelegenheid gesteld om concrete klachten of zorgen op blauwe stickers te schrijven en deze op een bord te plakken. Bij het bord van de "bel- en herstellijn" stond een medewerker van de gemeente om waar nodig extra uitleg op de briefjes te vragen. Enkele verzoeken konden vrij snel worden opgelost, zoals een kapotte lamp of het plaatsen van een bak voor hondenzakjes. De boa heeft de zaken opgepakt waar handhaving gevraagd is. Voor de meeste zaken was meer tijd nodig, maar aan de meeste verzoeken is inmiddels voldaan.

In het document hieronder wordt per kern aangegeven welke verzoeken op de blauwe stickers zijn geschreven en welke actie daarop door de gemeente in het afgelopen half jaar is ondernomen. In een aantal gevallen is het verzoek doorgestuurd naar de Provincie en het Waterschap, zoals vragen over het maaibeleid in het buitengebied of aanpassingen aan de wegen die bij hen in beheer zijn. De verzoeken die over openbaar vervoer gaan, worden opgepakt door de Commissie Openbaar Vervoer van de gemeenteraad. Dit zijn ook verzoeken die niet binnen een half jaar kunnen worden opgelost. Hierover zal later een terugkoppeling worden gegeven via het gele krantje of De Peelander. Er zijn ook via de website in door middel van kaartjes wensen ingebracht. Als ze betrekking hadden op het gemeentelijk beleid zijn ze meegenomen als bouwstenen voor de Toekomstvisie en Omgevingsvisie. Niet aan alle verzoeken kon worden voldaan, omdat soms de vraag niet helemaal helder was of de locatie er niet bij was vermeld. Neemt u dan gerust contact op met de gemeente, zodat we dit alsnog kunnen oplossen.

Te downloaden: