1e wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 28-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

1e wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt
Op 4 juli 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland  in haar openbare raadsvergadering de 1e wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie, die de aanbeveling tot benoeming van de burgemeester voorbereidt, op de raadscommissies die functioneringsgesprekken met de burgemeester houden en op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt vastgesteld. De verordening is in werking getreden op 4 juli 2019.
Voornoemde verordening ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website.