Afgifte ontheffingen carbidschieten en locatieaanwijzing

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

De afgelopen jaarwisselingen is er regelmatig op een aantal plaatsen binnen de gemeente carbid afgeschoten. Carbid schieten behoort tot onze traditie maar gaat op sommige plaatsen gepaard met overlast.  Om de overlast zoveel mogelijk te beperken hebben we er voor gekozen om de locaties te reguleren. Dit doen we met een verplichte ontheffing. Voor deze ontheffing hoeft niet te worden betaald.

Burgemeester en wethouders hebben op 13 december 2019 ontheffing verleend voor het carbidschieten op 31 december 2019 op de locaties aan de:

Ringweg 22-24, 4486 BH te Colijnsplaat

Land achter Colijnsplaatseweg 31 te Colijnsplaat

tussen 11.00 uur en 18.00 uur

Land tussen de Stekeldijk en de Provincialeweg te Geersdijk

tussen 15.00 uur en 17.00 uur:

Tegen deze besluiten kan bezwaar en beroep worden ingesteld. De ontheffingen liggen ter inzage op het gemeentehuis maar kunnen ook digitaal worden opgevraagd. Let wel: zonder ontheffing mag er GEEN carbid afgeschoten worden. De ontheffing dient ter plaatse te kunnen worden getoond door een contactpersoon.