Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noord-Beveland 2019

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Op 26 september 2019 heeft de gemeenteraad van de gemeente Noord-Beveland de Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noord-Beveland 2019 vastgesteld. De verordening treedt in werking op 11 oktober 2019.  Gelijktijdig wordt de Handhavings- en Afstemmingsverordening Participatiewet/Bbz/IOAW/iOAZ gemeente Noord-Beveland 2015 ingetrokken.

Op grond van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen stelt de gemeenteraad in een verordening regels omtrent de verlaging van de uitkering bij het niet nakomen van aan de uitkering verbonden verplichtingen. De eerdere verordening hieromtrent dateerde uit 2015. Als gevolg van wetswijzigingen en jurisprudentie diende de verordening te worden aangepast. Dit is gedaan middels vaststelling van de verordening in de openbare raadsvergadering van 26 september 2019. Voornoemde verordening ligt gedurende zes weken kosteloos ter inzage op het gemeentehuis en is tevens digitaal te raadplegen op de website https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Publicatiedatum: 23-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland