Afwijken bestemmingsplan Beukenlaan 11, Kamperland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 25-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 25 maart tot en met 8 april 2020

  • Het uitbreiden van de woning op het adres Beukenlaan 11 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kamperland”. De maximale toegestane dakvoethoogte wordt overschreden, de minimale afstand tot de perceelsgrens wordt overschreden voor zowel het hoofdgebouw als het bijgebouw. Het plan is in strijd met artikel 7 lid 7.2.1 sub d, sub e en sub g van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.