Afwijken bestemmingsplan Cederlaan 7, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 04-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 20 mei tot en met 3 juni 2020

  • Het bouwen van een dakopbouw op de woning op het adres Cederlaan 7 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kamperland”. De beoogde uitbreiding verkrijgt een dakvoethoogte van 5,5 meter, hetgeen in strijd is met artikel 7 lid 7.2.1 sub f van het bestemmingsplan. De toegestane hoogte is maximaal 3,5 meter. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.