Afwijken bestemmingsplan Havenweg 1, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 13-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 29 juli tot en met 12 augustus 2020

  • Het uitbreiden van het binnenzwembad op het adres Havenweg 1 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Camping de Paardekreek”. De maximaal toelaatbare hoogte is 5,5 meter. In het bouwplan is de hoogte 7,8 meter. Dat is in strijd met artikel 4 lid 4.1 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.