Afwijken bestemmingsplan Kastanjelaan 2, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 02-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 17 juni tot en met 1 juli 2020

• Het intern verbouwen en uitbouwen van de woning op het adres Kastanjelaan 2 Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kamperland”. De maximaal toegestane dakvoethoogte van 3,5 meter wordt overschreden met 2 meter, hetgeen in strijd is met artikel 7 lid 7.2.1 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.