Afwijken bestemmingsplan Lijnbaan 13, 15 en 17, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 02-07-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 17-06-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 17 juni tot en met 1 juli 2020

• Het bouwen van 3 woningen op de adressen Lijnbaan 13, 15 en 17 Kortgene
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Stadspolder Kortgene”. De woningen dienen te worden voorzien van een kap maar de beoogde woningen zijn voorzien van een plat dak, hetgeen in strijd is met artikel 11 lid 11.2.1 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.