Afwijken bestemmingsplan Meestoof 24, Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 25-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 25 maart tot en met 8 april 2020.

  • Het bouwen van een woning op het adres Meestoof 24 in Colijnsplaat

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Ringweg 18-20”. De hoofdgebouwen en bijgebouwen dienen binnen het bouwblok te worden gerealiseerd. In het beoogde bouwplan komt het hoofdgebouw en het bijgebouw (gedeeltelijk) buiten het bouwblok. Het plan is in strijd met artikel 5 lid 5.2.1 sub a en lid 5.2.2 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.