Afwijken bestemmingsplan Provincialeweg 8, Wissenkerke

Deze pagina is gearchiveerd op 04-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Wissenkerke

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 20 mei tot en met 3 juni 2020

  • Het bouwen van een machineberging op het adres Provincialeweg 8 Wissenkerke

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Cruijckelcreke”. De beoogde machineberging wordt 10 meter hoog terwijl de maximale toegestane hoogte 8 meter is, hetgeen in strijd is met artikel 3 lid 3.2.1 sub c van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.