Afwijken bestemmingsplan Soelekerkeweg 1, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 13-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 29-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 29 juli tot en met 12 augustus 2020

  • Het veranderen van een winkel naar een gastenverblijf op het adres Soelekerkeweg 1 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. De voor agrarisch aangewezen gronden zijn bestemd voor de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven. Niet voor een logiesverblijf. Dat is in strijd met artikel 3 lid 3.1.1 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.