Afwijken bestemmingsplan Spekdam 21, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 04-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 20 mei tot en met 3 juni 2020

  • Het bouwen van een woning op het adres Spekdam 21 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Stadspolder Kortgene”. De beoogde woning verkrijgt een plat dak, hetgeen in strijd is met artikel 11 lid 11.2.1 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.