Afwijken bestemmingsplan Stekeldijk 11, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 20-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 5 juni tot en met 19 juni 2019

• Het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een minicamping op het adres Stekeldijk 11 in Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Landelijk gebied”. De gronden zijn bestemd voor agrarische doeleinden en niet voor kleinschalig kamperen. De aanvraag is in strijd met artikel 3 lid 3.4.4 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 05-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.