Afwijken bestemmingsplan Stroodorp 21, Kamperland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 06-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 6 november tot en met 20 november 2019:

• Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van een woning op het adres Stroodorp 21 in Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Landelijk gebied.” De afstand van een bijgebouw tot de perceelsgrens dient tenminste 2 meter te bedragen. In het beoogde bouwplan komt het bijgebouw tot op de perceelsgrens. De aanvraag is in strijd met artikel 17 lid 17.2.1 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.