Afwijken bestemmingsplan Westhavendijk 17, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 04-06-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 20 mei tot en met 3 juni 2020

  • Het plaatsen van een overkapping bij de woning op het adres Westhavendijk 17 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2016”. De beoogde overkapping verkrijgt, samen met de reeds bestaande bebouwing een oppervlakte die groter is dan toegestaan op het achtererf. Dit is in strijd met artikel 20 lid 20.2.4 sub b van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.