Afwijken bestemmingsplan Wilhelminastraat 17, Wissenkerke

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Wissenkerke

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 1 juli tot en met 15 juli 2020
 

het plaatsen van een carport op het adres Wilhelminastraat 17 Wissenkerke

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Wissenkerke 2018”. De maximaal toegestane hoogte van bouwwerken die voor de voorgevel worden geplaatst, is 1 meter. De beoogde carport is hoger, namelijk 2,6 meter en dat is in strijd met artikel 11 lid 11.2.5 sub b van het bestemmingsplan Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.