Afwijken bestemmingsplan Zwanenlaan 35, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 22 mei tot en met 5 juni 2019:

• Het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het adres Zwanenlaan 35 in Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kamperland”. De afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 5 meter te bedragen en is in dit bouwplan 3 meter. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, artikel 7 lid 7.2.1 sub e. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.