Afwijken van bestemmingslan: Vinkenlaan 3, Kamperland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 augustus tot en met 11 september 2019.

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het adres Vinkenlaan 3 in Kamperland


De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Recreatieparken Banjaard”. De afstand van de recreatiewoning tot de perceelsgrens dient minimaal 5 meter te bedragen. In het beoogde bouwplan is deze afstand 3 meter. De aanvraag is in strijd met artikel 5 lid 5.2.2 sub b van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 28-08-2019