Afwijken van bestemmingsplan Botterlaan 32, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 08-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 mei tot en met 22 mei 2019:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen en uitbreiden van een woning op het adres Botterlaan 32 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kortgene”. De afstand van een bijgebouw tot de perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen. Het bijgebouw in het bouwplan komt op een afstand van 2,4 meter uit de perceelsgrens. De aanvraag is daarmee in strijd met artikel 12 lid 12.2.2 sub b van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 08-05-2019