Afwijken van bestemmingsplan Botterlaan 50, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 16-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 december tot en met 18 december 2019:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het verbouwen van de woning op het adres Botterlaan 50 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bungalowparken Kortgene.” De beoogde aanbouw voor een lift wordt hoger dan de toegestane maximale hoogte van 3 meter. De aanvraag is in strijd met artikel 12 lid 12.2.2 sub c van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene