Afwijken van bestemmingsplan Meestoof 24 Colijnsplaat

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 augustus tot en met 11 september 2019.

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het adres Meestoof 24 in Colijnsplaat.

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Ringweg 18-20”. De woningen dienen met de voorgevel in de voorgevellijn te worden gebouwd. De beoogde woning komt achter de voorgevellijn. Bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak. De beoogde berging komt buiten het bouwvlak. De aanvraag is in strijd met artikel 5 lid 5.2.1 sub g en lid 5.2.2 sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.
 

Publicatiedatum: 28-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland