Afwijken van bestemmingsplan: Reedulf 16 Kortgene

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 21 augustus tot en met 11 september 2019.

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een fietsenschuur op het adres Reedulf 16 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Stadspolder Kortgene”. De afstand van een bijgebouw tot de voorgevel dient minimaal 3 meter te bedragen. In het beoogde bouwplan is deze afstand 1 meter. De aanvraag is in strijd met artikel 5 lid 5.2.2 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.
 

Publicatiedatum: 28-08-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland